Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Tuil | Bronnen

De volgende bronnen zijn geraadpleegd

1.Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415, Van Doornick e.a.
2.Ambtenaren van het Centraal Bestuur, met betrekking tot de Noordelijke Gewesten, Eerste Helft 16e Eeuw (toegang 3.01.02), Nationaal Archief, Den Haag
3.Archieven Bommelse Weeshuizen, Zaltbommel
4.Archieven van de stad Zaltbommel (1293) 1327-1815, Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel
5.Bank van lening, alsmede het Oude mannen- en vrouwenhuis (toegang 101), Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht
6.Bijdragen en Medelingen, Periodiek van de Vereniging Gelre
7.Cartularium der Abdij Mariënweerd, James de Fremery
In de transcripties worden veel afkortingen gebruikt, te veel om hier toe te lichten. Een volledige uitleg is te vinden in het boek op pagina XV en XVI.
8.Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis, Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel
9.Codex Diplomaticus Neerlandicus, Historisch Genootschap
10.Collectie van Spaen, Hoge Raad van Adel, Den Haag
NB. Bij controle bleek dat er soms transcriptiefouten en foutieve jaartallen voorkwamen in de aantekeningen. Bovendien werden akten uit de archieven van de Huizen Waardenburg en Neerijnen soms vernietigd ("de + zijn als onnodig verscheurt").
11.De Schepenbank van Tuil in de Neder-Betuwe, De Nederlandsche Leeuw, 1911, k. 375-377
Artikel van W.A. Beelaerts van Blokland. De schepenen zijn (grotendeels?) ontleend aan het archief van de Huizen Waardenburg en Neerijnen, inv. 1217. Zie daar.
12.Familie Heereman van Zuydtwijck (toegang 3.20.23), Nationaal Archief, Den Haag
13.Familie Van Brederode (toegang 3.20.07), Nationaal Archief, Den Haag
14.Familie van Randwijck 1 (toegang 0609), Gelders Archief, Arnhem
15.Familie Van Tuyll van Bulckestein (toegang 0489), Gelders Archief, Arnhem
16.Familie Witsen Elias (toegang 911), Stadsarchief, Amsterdam
17.Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen (toegang 0001), Gelders Archief, Arnhem
18.Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650) (toegang 3.01.01), Nationaal Archief, Den Haag
19.Heren en Graven van Culemborg (toegang 0370), Gelders Archief, Arnhem
20.Het geslacht Mackay van Ophemert en aanverwante geslachten, 1370-1968 (1994) (toegang 2.21.115), Nationaal Archief, Den Haag
21.Hoge Bank van Tuil (ORA), Gelders Archief, Arnhem
22.Huis Ammerzoden (toegang 0372), Gelders Archief, Arnhem
23.Huizen Waardenburg en Neerijnen (toegang 0439), Gelders Archief, Arnhem
De teksten in inv. 1271 zijn gebaseerd op latere afschriften, welke afschriften niet altijd foutloos zijn gegaan! Waar dit bekend is of vermoed wordt, wordt dit in een annotatie bij de transcriptie vermeld.
24.Kapittel van Sint Jan, Het Utrechts Archief, Utrecht
25.Kapittel van Sint Marie (toegang 0221), Het Utrechts Archief, Utrecht
26.Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg, BHIC, Den Bosch
27.Klooster Mariënschoot te Zennewijnen, Gelders Archief, Arnhem
De getoonde nummering is van de transcriptiepagina's.
28.Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653) (toegang 245), BHIC, Den Bosch
29.Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631 (toegang 0239), BHIC, Den Bosch
30.Leenhoven en Leen- en Registerkamer Holland (LRK) (toegang 3.01.52), Nationaal Archief, Den Haag
31.Nassause Domeinraad / Anna van Buren (toegang 1.08.06), Nationaal Archief, Den Haag
32.Nijmeegse Broederschappen, 1330-1820 (toegang 469), Nijmegen
33.Oud archief Arnhem (toegang 2000), Gelders Archief, Arnhem
34.Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1 (toegang 0417), Gelders Archief
35.Overigen, nadere gegevens over de bron wordt bij de acte vermeld.
36.Ridderlijke Duitse Orde Charterverzameling, Ridderlijke Duitsche Orde, Utrecht
37.Sceaux armories des Pays-Bas et des pays avoisinants, J.Th. de Raadt
38.Schepenen van het oude Thule nu Tuil in de jaren 1336-1482, De Wapenheraut, 1912-1913, p. 70-72
Artikel van J.D. Wagner
39.Wapenalbum Bommelerwaard, door Peter van de Zalm (toegang 0330), Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel